قطار غزال

قطار غزال نه تنها بهترین قطار ریل سیر کوثر است، بلکه همواره در دسته قطارهای درجه یک قرار داشته و یکی از بهترین قطارهای کشور بوده است. 

مکان درج تبلیغات ماندگاری ابعاد تعداد تعرفه(دلار)
تابلو داخل کوپه 30 روز  20×80 CM بزودی بزودی
تابلو داخل راهرو 30 روز  60×40 CM بزودی بزودی
تابلو داخل رستوران 30 روز  60×40 CM بزودی بزودی
فلایر 30 روز  A4 بزودی بزودی

قطارهای اپتیما

قطار اپتیما دیگر قطار شرکت ریل سیر کوثر است که در دسته قطارهای ۶ تخته قرار می گیرد. این قطار یک قطار ۶ تخته سه ستاره است که به عنوان یکی از بهترین قطارهای ۶ تخته کشور شناخته می شود.

مکان درج تبلیغات ماندگاری ابعاد تعداد تعرفه(دلار)
تابلو داخل کوپه 30 روز  20×80 CM بزودی بزودی
تابلو داخل راهرو 30 روز  60×40 CM بزودی بزودی
تابلو داخل رستوران 30 روز  60×40 CM بزودی بزودی
فلایر 30 روز  A4 بزودی بزودی